Hollingsholm småbåtforening ligger på fastlandsida av Aukra Kommune i ved sida av fergeleiet.
Foreninga hadde sin start på 70 tallet, men havna vart ferdigstilt på midten av 80 tallet.
Havna har rundt 80 plasser med fasiliteter som vann og strøm på bryggene. Det er også oljefylling,
båtopptrekk og klubbhus

STYRET 2019

Hoved styre
Formann:                  Håvard Husevåg           Telefon 990 33 039
Nest formann:           Nils Åge Rød                 Telefon 482 08 180
Kasserer:                  Håkon Bråthen              Telefon 907 62 620
Sekretær:                 Jarle Kirkeslett              Telefon 920 36 984
Styremedlem:           Leif Melland                  Telefon 976 83 342
Styremedlem:           Anders Haugland           Telefon 415 33 399
Styremedlem:           Peder Terje Hagås         Telefon 905 39 376

Varamedlemmer
Varamedlem:             Hans Høgset                Telefon 950 39 884
Varamedlem:             Sindre Klykken             Telefon 959 40 257

Valgkomité
Valgkomité leder:       Kåre Gjendemsjø         Telefon 412 63 274
Valgkomité:               Stig Rongved
Valgkomité:               Øyvind Sandersen

Revisor
Revisor:                     Hans Husevåg